Diensten

Training

Een herijkte koers vraagt vaak om ander gedrag van medewerkers. Middels training rusten we de sleutelfiguren toe voor deze veranderopgaven.

Trainingen zien we als maatwerk. Zowel de situatie als de medewerker zijn immers uniek. Startpunt hiervan is het gewenste effect van de trainingen en wat dit voor gedragswijziging voor de professionals betekent.

De trainingen zelf zijn vooral praktisch. Doel is morgen kunnen toepassen wat vandaag geleerd wordt. Door een combinatie van bewezen theorie, praktische toepassing en gezamenlijke reflectie bereiken we een optimaal leerresultaat. Door de afwisseling in de werkvormen blijven de deelnemers alert en actief. Daarnaast zetten we “serious gaming” in om ervaringsleren te stimuleren. Deze aanpak geeft de deelnemers inzicht in het effect van hun handelen in een (gesimuleerde) praktijksituatie.

Hieronder een greep uit de trainingsthema's die voor medewerkers relevant kunnen zijn. De specifieke ontwikkelbehoefte van de organisatie, het team en de individuele medewerkers is bepalend voor de keuze van de thema's en de wijze waarop deze worden ingezet.

 • Omgaan met en inspelen op veranderingen
 • Tijdbeheer om oude gewoontes los te laten en nieuwe op te pikken
 • Persoonlijke effectiviteit
 • Assertief feedback geven om maximaal effect te hebben zonder dat de relatie beschadigd wordt
 • Commerciële vaardigheden voor inhoudsdeskundigen
 • Netwerken in ketensamenwerking
 • Klant- en servicegerichtheid
 • Intern samenwerken voor de klant
 • Projectmatig werken
 • Regie- en adviesvaardigheden

Leidinggevenden zijn de trekkers van de verandering en met hun voorbeeldfunctie zijn zij cruciaal voor het succes. Wij ondersteunen hen hiermee met de volgende trainingsthema’s:

 • Gezamenlijke waarden en uitgangspunten ontwikkelen
 • Motiveren en stimuleren voor vernieuwing
 • Veranderingen inzetten en afmaken
 • Delegeren
 • Coachend leidinggeven om medewerkers verantwoordelijkheid te laten nemen
 • Besluitvorming in een managementteam
training.jpg

Coaching

Als teams een duidelijk aandeel in de verandering hebben en er samenwerkingskwesties op te lossen zijn, dan is teamcoaching een belangrijk instrument om in te zetten. Dit om tegenstellingen te overbruggen en om de sfeer en samenwerking te versterken. Effectieve samenwerking is een belangrijke voorwaarde om samen op te trekken om van de verandering een succes te maken.

Individuele leidinggevenden en/of specifieke professionals zijn vaak bepalend voor het succes van de verandering. Een gezamenlijke training is niet altijd passend voor deze sleutelfiguren. Leerthema’s kunnen immers sterk individueel verschillen. Daarnaast bieden één op één situaties een zeer effectief en efficiënt leerklimaat. Hiervoor bieden we individuele coaching. Hierin kunnen leidinggevenden of professionals met een vertrouwde coach in eigen tempo en met eigen thema's sparren en oefenend leren.

Kijk op de volgende link voor meer informatie over de individuele- en teamcoachingstrajecten die Connect biedt.

Over Willem (coach) Kalmijn

coaching.jpg
coaching.jpg

Integrale verandertrajecten

Sterker bij verandering

Organisaties staan doorlopend voor uitdagingen. Bijvoorbeeld door reorganisatie, veranderende wetgeving, bij inkrimping of juist bij snelle groei. Vaak gaat dit hand in hand met structurele koerswijzigingen en cultuurveranderingen. Het resultaat wordt pas zichtbaar als de mensen in de organisatie kunnen waarmaken wat de bedoeling is.

Om dit te realiseren wordt er veel verwacht van zowel de professionals als van de managers die de professionals in de goede richting leiden. Het versterken van de organisatie bestaat uit het versterken van het individu en het systeem waarin zij opereren.

Connect Verandertraject helpt hierbij zodat de organisatie wordt voorbereid op de toekomst en ze tussentijds kan blijven presteren.

integrale-verandertrajecten.jpg
integrale-verandertrajecten.jpg

Projectmanagement

Een ingrijpende organisatieverandering realiseren vraagt om een geplande projectmatige implementatiewijze. Het team van Connect heeft ruime ervaring in het begeleiden en beheersen van projecten. Denk hierbij aan de implementatie van een nieuw proces, systeem of werkwijze. De implementatiemethodiek wordt bepaald door de vraag en specifieke situatie. We putten hiervoor uit een scala aan projectmanagement methodieken waaronder: Agile (scrum), Waterfall en Lean.

Door de medewerkers uit de organisatie te betrekken, toe te rusten en in stelling te brengen voor het realiseren van projectresultaten, ontwikkelen de medewerkers zich. Zo blijven de resultaten geborgd na het afronden van het project en ook lang nadat wij de organisatie hebben verlaten.

projectmanagement.jpg
rvs1411-connect_kalmijn_logo.svg

De Zicht 19
5502 HV Veldhoven

Kvk nr.: 17109023

Privacyverklaring