Sterker bij verandering

Je hebt ambitie om met het team te groeien en ziet ook allerlei verbetermogelijkheden. Degenen die het in de praktijk moeten waarmaken, hebben het alleen erg druk met het dagelijkse werk. Ideeën en plannen worden al gauw afgedaan met ''we hebben het al zo druk'' of "dat hebben we al eens geprobeerd, maar het werkte niet''. De initiatieven zijn waardevol maar nu worden ze stevig afgeremd. Hoe krijg je anderen enthousiast om ook bij te dragen? Je hebt daarom behoefte aan effectieve ondersteuning op maat. Dit om te zorgen dat verbeteringen in de werkpraktijk ook echt voor elkaar komen.

Met een mensgerichte bril en passie voor ontwikkeling versterkt Connect organisaties en medewerkers bij veranderprocessen. Hiervoor leggen we de cruciale verbinding oftewel “connectie” tussen besturing en uitvoering.

Allereerst vertalen we de strategische ambities zoals die door de top zijn geformuleerd naar concrete (deel)resultaten voor degenen die het in de praktijk waar moeten maken.

Vervolgens rusten we sleutelfiguren in de organisatie toe om deze ambities ook echt te realiseren. Het bieden van praktische handvatten, is onze kracht. We zorgen met training en coaching voor overzicht en structuur bij het gebruiken van deze handvatten.

Met een persoonlijke stijl en passend maatwerk, heeft Connect al honderden organisaties versterkt. Hieronder een greep uit onze klanten uit zowel de publieke sector (Zorg, Woningbouwcorporaties, Onderwijs en Lokaal bestuur) als uit de industrie (Bouwnijverheid, Productie, Installatiebranche).

Bewustwording voor commitment

Bewustwording voor commitment

Handreiking voor oplossingen

Handreiking voor oplossingen

Verankering voor blijvend resultaat

Verankering voor blijvend resultaat

home.jpg
Welcome in the demo
Another demo
rvs1411-connect_kalmijn_logo.svg

De Zicht 19
5502 HV Veldhoven

Kvk nr.: 17109023

Privacyverklaring