Referenties

Connect heeft de afgelopen jaren veel organisaties naar tevredenheid mogen ondersteunen. Wat opdrachtgevers over ons zeggen

Referenties

Connect heeft de afgelopen jaren veel organisaties naar tevredenheid mogen ondersteunen. Wat opdrachtgevers over ons zeggen

We hebben in samenwerking met Connect een (voor onze organisatie) erg waardevol opleidingstraject ontwikkeld. Connect blonk hierbij uit in het zich goed verdiepen in onze organisatie, wat er nodig was om in een volgende fase te komen en het vinden of ontwikkelen van instrumenten die hieraan zouden kunnen bijdragen.

De trainingen werden verzorgd door vakmensen die geen “kapotte grammofoonplaat afspeelden”, maar steeds weer maatwerk leverden om hiermee ieders ontwikkelmogelijkheden zo goed mogelijk tot wasdom te laten komen.

Ik ben van mening dat Connect hier uniek in is.

Connect heeft voor CAH Infra een leerzame sessie georganiseerd en geleidt. Hierbij hebben Tom en Willem inzichten in een ieders persoonlijke eigenschappen en waarden gegeven. Wij als CAH Infra zijn hiermee verder op weg geholpen in het proces om een nóg succesvoller team te smeden met waardevolle collega’s. Vanuit de chemie tussen Tom en Willem, welke uitstraalde op de groep, hebben ze ons geënthousiasmeerd om verder te gaan met deze input!

 Als projectleider bij een groot bouwbedrijf ben ik tijdens mijn werkzaamheden bij tijd en wijle voor grote persoonlijke uitdagingen komen te staan. Sinds 2003 werk ik regelmatig met Willem Kalmijn om de focus op de juiste koers te houden. Wat ik als erg prettig heb ervaren is het spiegelen van mijn zienswijze en mijn persoonlijke houding en stijl. Dit heeft mij tot inzichten gebracht, en handvatten gegeven om een efficiëntie slag te maken in mijn eigen functioneren.

Willem heeft in individuele coachingstrajecten een luisterend oor. Zijn stijl is adviserend maar niet dwingend, alternatieven biedend, positief en waarderend. Hij coacht vanuit de relatie met kennis en vakbekwaamheid. Iemand waar je later met veel plezier en waardering aan terugdenkt.

Willem heeft ook bijgedragen aan teamontwikkeling: Door ruimte te geven voor iedereen in de groep is er gezorgd voor verbreding van kennis en werkervaringen. Het was richting gevend; samen op reis naar een nieuw team. Niet alleen op werkgebied maar ook in de ontspanning heeft Willem een bijdrage geleverd; de schermsessie waarmee we het traject voor de verhuurmakelaars hebben afgesloten, heeft de coaching en het leren onderstreept.

rvs1411-connect_kalmijn_logo.svg

De Zicht 19
5502 HV Veldhoven

Kvk nr.: 17109023

Privacyverklaring