Werkwijze

Onze werkwijze in drie stappen

Werkwijze

Onze werkwijze in drie stappen

Fase 1: bewustwording en verheldering van de ontwikkelbehoeften

Fase 1: bewustwording en verheldering van de ontwikkelbehoeften

Fase 2: handreiking en acties voor ontwikkeling

Fase 2: handreiking en acties voor ontwikkeling

Fase 3: verankeren en doorzetten van de ontwikkeling

Fase 3: verankeren en doorzetten van de ontwikkeling

Bij veranderingen is het belangrijk dat zowel de organisatie als medewerker inzicht krijgen in waar ze nu staan en hoe ze kunnen door ontwikkelen. Afhankelijk van de situatie zetten we verschillende interventies in. Denk hierbij aan (actie)onderzoek, individuele interviews, enquêtes of een simulatiegame. Het resultaat is dat er bewustwording én commitment ontstaat voor zowel het eigen ontwikkelproces als die van de organisatie. Vervolgens maakt deze fase het mogelijk veranderinterventies te ontwikkelen en in te zetten die vertrekken vanuit praktijkvraagstukken.

In de handreikingsfase reiken we middelen aan om de daadwerkelijke verandering mogelijk te maken. Bij opleidingstrajecten volgen de medewerkers trainingsmodules of coachingsessies, die aansluiten bij de persoonlijke ontwikkeldoelen. Middels theorie, maar ook vooral veel oefeningen worden inzichten en vaardigheden verworven.

Door handreikingen te krijgen in de vorm van concrete vaardigheden en technieken kunnen medewerkers direct aan de slag om daadwerkelijke veranderingen in de praktijk te realiseren. Tegelijkertijd worden, waar nodig, ondersteunende organisatieprojecten ingezet zodat organisatie en medewerker gelijk optrekken.

Een verandering is pas succesvol wanneer deze duurzaam van aard is. Om de geleerde inzichten te borgen, besteden we veel aandacht aan het verankeren van het gewenste gedrag. We zorgen voor individuele opvolging, opfrissessies, overdracht aan de leidinggevende en een actieapp (een applicatie die deelnemers herinnert aan hun voorgenomen ontwikkelacties).

rvs1411-connect_kalmijn_logo.svg

De Zicht 19
5502 HV Veldhoven

Kvk nr.: 17109023

Privacyverklaring