Over Willem (coach) Kalmijn

Als externe adviseur, trainer, coach en leidinggevende heb ik meer dan 35 jaar werkervaring in het bedrijfsleven en de publieke sector. Daardoor ben ik in staat actuele dilemma's van leidinggevenden en professionals in de huidige tijd te herkennen en te doorgronden.

Contactgegevens
Telefoonnummer

06-55728955

Kleine veranderingen maken een groot verschil

Wie optimaal wil presteren moet alert en tegelijkertijd ook rustig kunnen zijn. Dat is niet voor iedereen in elke situatie vanzelfsprekend. Gelukkig kun je dit wel aanleren. Het is net als in de sport: zonder training kom je nergens, maar het werkt ook niet om te trainen zonder dat je het leuk vindt.

Ik zie dat organisatieveranderingen vaak meer kunnen opleveren als je ze dieper verankert in de organisatie. De sleutelfiguren zijn hierbij de cruciale schakels. Zo ontdekte ik dat kleine veranderingen veel effect kunnen hebben. In sommige situaties kan een leidinggevende bijvoorbeeld voorkomen dat medewerkers zich in een vroeg stadium terugtrekken. Dit doe je door op het juiste moment bewust én gericht tijd voor hen te nemen.

Ook in de sport geldt: een kleine tactische wijziging of de juiste mentale kracht kan het verschil betekenen tussen winst of verlies. Ook bij organisaties is het de kunst om je 'speelstijl' aan te passen aan de omstandigheden. Soms voorzichtig/afwachtend, dan weer aanvallend/initiatief nemend, maar altijd gefocust op resultaat.

Het geeft mij veel voldoening dat ik met de mix van ervaring, theorie en praktijk zichtbaar resultaat kan boeken bij mensen en daardoor organisaties in beweging soepeler kan laten draaien.

Willem Kalmijn
Image
Image

Praktische oefeningen gebaseerd op jarenlange ervaring

Met mijn achtergrond als organisatiepsycholoog analyseer ik samen met de gecoachte de achterliggende oorzaken en effecten van het eigen gedrag en ook dat van anderen. Hierdoor leert de gecoachte te anticiperen op toekomstige situaties. Met het nabootsen van praktijksituaties tijdens de coachingsgesprekken brengen we de inzichten direct in de praktijk.

De professionals die in direct contact staan met de klant zijn cruciaal voor de gewenste beeldvorming naar buiten. Vaak wordt veel van hen verwacht. Zij moeten extra hard lopen om de groei bij te houden of juist met minder mensen hetzelfde werk doen. Bovendien is een ondernemende en proactieve opstelling altijd een belangrijk aandachtspunt voor professionals.

Niet alle professionals zijn passend toegerust en/of enthousiast om mee te gaan met vernieuwing en verandering. Vakinhoudelijke oriëntatie domineert vaak boven de organisatie focus. Dit vraagt naast duidelijke sturing vanuit de leidinggevende ook om handreikingen de vorm van training of coaching.

Coaching is zeer effectief bij specifieke persoonlijke leervragen en geschikt voor medewerkers die in een groep minder goed tot hun recht komen. Te denken valt aan de volgende thema’s/vaardigheden:

  • Effectief omgaan met veranderingen op het werk
  • Meer gehoord worden door en zichtbaar zijn voor collega’s of teamleden
  • Opkomen voor wat belangrijk is zonder een conflict te krijgen
  • Diplomatieker of juist wat steviger worden
  • Meer rust krijgen en de balans werk/privé bewaken
  • Versterken van het zelfvertrouwen
  • Meer regie en verantwoordelijkheid nemen
  • Carrière coaching

Het coachingstraject bestaat uit 3 fases:

Fase 1: Kennismaking / intakegesprek – plan van aanpak

Met een vrijblijvend intakegesprek leren we elkaar kennen. Op basis van deze intake stel ik in samenspraak met de gecoachte een plan op dat beschrijft voor welke uitdagingen (leerthema's) de leidinggevende of professional staat en met welk inhoudelijk instrumentarium we dit gaan aanpakken.

Essentieel in deze ontmoeting is vertrouwen en een goede klik. Bij wederzijds vertrouwen kunnen de echte vragen gesteld worden en is er ruimte voor oprechte feedback.

Fase 2: Coachingsgesprekken – 4 tot 5 sessies

Bij een vervolg plannen we de coachingsgesprekken in van circa 1,5 uur per keer met een tussenliggende periode van ongeveer een maand. De ervaring leert dat je met 4 à 5 gesprekken flinke vooruitgang kunt boeken.

Tijdens de coachingsgesprekken staan de praktijksituaties centraal van degene die gecoacht wordt. Deze situaties bespreken, analyseren en oefenen we. Hierbij werken we aan het vervangen van ineffectieve gedachten en overtuigingen en oefenen we praktische en toepasbare vaardigheden. Waar nodig zorg ik voor verhelderende achtergrondinformatie.

Fase 3: Toetsing in de praktijk en evaluatie

De doorlooptijd is ongeveer een half jaar. In het voorlaatste gesprek van het coachingstraject evalueren we de tot dan toe behaalde resultaten en bepalen we de nog openstaande leerpunten voor het laatste gesprek. Na een half jaar is er een (kosteloos) servicegesprek om de lange termijn resultaten te evalueren en om te sparren over actuele thema's.

rvs1411-connect_kalmijn_logo.svg

De Zicht 19
5502 HV Veldhoven

Kvk nr.: 17109023

Privacyverklaring